Obecní úřad

Obecní úřad

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Oficiální název: Obecní úřad Nová Ves v Horách - Obec Nová Ves v Horách

2. Důvod a způsob založení:

 Obec Nová Ves v Horách je veřejnoprávní korporací založenou zákonem o obcích.  Nejvyšším samosprávným orgánem obce je Zastupitelstvo obce Nová Ves v Horách.

Obecní úřad Nová Ves v Horách tvoří starosta obce a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.V čele obecního úřadu je starosta, který zastupuje obec navenek.

Obecní úřad Nová Ves v Horách:

  1. v oblasti samostatné působnosti
    1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce,
    2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
  2. v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce

3. Organizační struktura .doc

4. Kontaktní spojení:    čp. 33

                                    435 45 Nová Ves v Horách      #                                   

    telefon: 0042 476 113 156

     e-mail:  obecnovaves@seznam.cz

    ID datové schránky: v5gbuqa    

    elektronická podatelna: obecnovaves@seznam.cz

podmínky pro elektronická  podání:ZDE                                              

-starosta:   David  KÁDNER                                                                       

                   tel.: 476 113 156, GSM 604 588 494,  obecnovaves(zavináč)seznam.cz

-místostarostka: Vladimíra Tondrová

                   tel.: 476 113 156, obecnovaves(zavináč)seznam.cz

- odborná referentka: Ing. Radka MALKUSOVÁ

                   tel.: 476 113 156, GSM 602 824 832, obecnovaves(zavináč)seznam.cz

- odborná referentka: Michaela KRUPIČKOVÁ

5. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

                                 číslo účtu: 3823491/0100

6. : 266108

7. DIČ: neplátce

8. Rozpočet: .xls     Povinně zveřejňované finanční dokumenty: index_admin.php?active=132&lang=cs

9. Žádosti o informace: přijímá zdejší obecní úřad v souladu se z.č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání: prostřednictvím podatelny obecního úřadu nebo   elektronické podatelny obecního úřadu

11. Opravné prostředky:

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.

12. Formuláře: ostatní .doc   Prodej pozemku  Pohřebné.doc Porodné.doc

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Nejdůležitější předpisy: http://portal.gov.cz/app/zakony/dulezite.jsp#local-content

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: ----

16. Výroční zpráva podle z.č. 106/1999 Sb.: zde ke stažení 2017

17. Rozpočtové, příspěvkové a jiné organizace: nejsou zřízeny

18. Důležité kontaky

zde ke stažení

19. Finanční dokumenty - hospodaření obce

uredni-deska-1/financni-dokumenty/

20. GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 Martin Láter, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

 "Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)." 

index_admin.php?active=135&lang=cs

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK