Navigace

Obsah

10

Stránka

Přečtěte si aktuální vydání Novoveského zpravodaje


Právě jsem vydali další číslo Novoveského zpravodaje. zpravodaj-ou/


24. 3. 2009

Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko


19. 3. 2009

Noc s Andersenem


 

#
Místní knihovna
 v Nové Vsi v Horách
pořádá 2 . ročník akce „Noc s Andersenem“.
Pro děti ve věku 4 – 12 let, kteří se nebojí strávit jednu noc na Obecním úřadě v Nové Vsi v Horách, který je zároveň garantem akce.
Noc s Andersenem se bude konat dne  3.dubna 2009 od 19hod - do 8hod. na Obecním úřadě v Nové Vsi v Horách, kde si malé děti mohou rodiče vyzvednout.
Čeká nás:      Noc plná překvapení, soutěží, pohádek, malování, chatování s kamarády
Tento ročník je ve znamení   spisovatele  Ondřeje Sekory   a  jeho slavného Ferdy mravence, brouka Pytlíka a neméně slavné Berušky. Ovšem   pozadu  nezůstanou  ani další díla tohoto slavného spisovatele, se kterými se určitě seznámíme. 
S sebou : spacák nebo karimatku a deku,   malý polštářek, přezůvky, pyžamo nebo teplákovku na spaní, malé děti si mohou vzít i svou oblíbenou hračku.
Strava:   Zajištěna,   včetně pití.

.........................................................................................................................

Přihláška :       Přihlašujeme své dítě /děti / na akci Noc s Andersenem.
Podpis rodiče:          …………………………………….            Telefon:
Vhoďte do schránky ob. úřadu. Přihlásit děti můžete i telefonicky na čísle: 604158974
 
 
 
Informace na tel. 604158974 Dvořáková Jana - Na toto tel. číslo můžete volat i během Andersenské noci.

17. 3. 2009

Fond rozvoje bydlení


 
OBEC NOVÁ VES V HORÁCH
čp. 33, 435 45 Nová Ves v Horách


 
 
Vyhlašuje výběrové řízení na podání
 
žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení
 
 na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 2009 pro fyzické a právnické osoby vlastnící rodinné nebo obytné domy na území obce Nová Ves v Horách, část Mikulovice, Lesná a Mníšek podle Pravidel č. 1/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Nová Ves v Horách, části Mníšek, Mikulovice a Lesná z 27. 10. 2003 v platném znění.
 
Přijímání žádostí je
 
do 30. března 2009 do 12.00 hodin
 
na Obecním úřadě Nová Ves v  Horách, kde je k dispozici potřebný formulář. Podrobné informace na tel. č.: 476 113 156. 
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček vlastníkům obytných budov a bytů:
01 oprava střechy
02 výměna oken a dveří
03 izolace základů a zdiv proti vlhkosti vč. úprav podlahy
04 obnova fasády
05 zateplení obvodového pláště
06 změna způsobu vytápění a oprava ÚT
07 rekonstrukce el. rozvodů
08 oprava soc. zařízení, rozvody vody a kanalizace
 
Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, přesné označení předmětné obytné budovy, žadatel uvede celkové náklady oprav nebo modernizace s uvedením dot. titulu 01-08 a uvede požadovanou výši půjčky, rozsah oprav a modernizace musí odpovídat požadavkům stavebního zákona (tj. příslušný doklad o přípustnosti akce), uvede předpokládanou lhůtu dokončení akce, uvede návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši 130% předpokládaného úvěru, doloží potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů za příslušný rok.
 
 
Jan Bejček
starosta
 
 
 
tel.: 476 113 156      fax: 476 117 021      e-mail: novaves@iol.cz
 

 

Podmínky

 

Potvzrení o výši pracovního příjmu

 

Žádost


24. 2. 2009

Poplatek za odpad na rok 2009 zrušen


Obecní úřad Nová Ves v Horách informuje poplatníky místního poplatku za sběr a zneškodňování odpadu, že v roce 2009 nebude poplatek vybírán!

 

Na základě usnesení zastupitelstva obce Nová Ves v Horách jsou pro rok 2009 všichni poplatníci od poplatku osvobozeni.


24. 2. 2009

POZOR změna ordinačních hodin dětské lékařky


23. 2. 2009

Vyšel Novoveský zpravodaj


Přečtěte si aktuální vydání Novoveského zpravodaje:

 

zpravodaj-ou/

 


20. 2. 2009

Jízdní řád


Aktuálně platný jízdní řád autobusů si můžete stáhnout zde: spoj 57521


19. 2. 2009

Noc s Andersenem


Kroužek dovedných rukou a místní knihovna obce Nová Ves v Horách pořádá dne 3. dubna 2009 pro děti do 12-ti let

"Noc s Andersenem".

Akce je celorepublikově pořádána k výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena a k podpoře dětského čtenářství.

#

#


18. 2. 2009

Kroužek pro děti


 

Kroužek dětí opět zahájí svou činnost dnem 23.02.2009 od 17.00 hod. Sraz je před muzeem.

18. 2. 2009

Stránka