Navigace

Obsah

Obnova propojovací komunikace v obci Nová Ves v Horách

Výzva a zadávací dokumentace

Krycí list příl. 1

Čestné prohlášení příl. 2

Závazný vzor smlouvy příl. 3

Formulář nabízené ceny příl. 4

Povinná součást nabídky příl. 6

Slepý rozpočet příl. 5

Technologický postup příl. 5

Fotodokumentace: příl. 5

fotopopis1

Rozhodnutí.pdf (265.95 kB)