Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv.Jana Nepomuckého z roku 1777 od kadaňského sochaře Karla Waitzmanna. V letech 2005 - 2006 byla skulptura kompletně zrestaurována díky finančnímu příspění MMR ČR a z rozpočtu obce Nová Ves v Horách.