Kostel sv. Michaela archanděla Nová Ves v Horách

Mezi významné kulturní památky v obci patří pozdně barokní kostel sv. Michaela archanděla spolu s přilehlou farou z 2. pol. 18. stol. Ke snaze
o generální rekonstrukci této stavby v majetku církve nemalou měrou přispívají členové místního Spolku pro obnovu památek v Nové Vsi v Horách.Byl založen tzv. transparentní účet s číslem 5153384001/5500, který si může každý prohlédnout na internetu pod následujícím odkazem http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=5153384001
a kam je možné zaslat finanční dar na opravu kulturních památek v katastru obce Nová Ves v Horách.